Ionios New Agency
Σύγχρονη στρατηγική ανάπτυξης
με επαγγελματικές αρχές
Ο Κλάδος Ζωής

στην Ionios New Agency

Απώλεια εισοδήματος λογω πρόσκαιρης ολικής ανικανότητας από ασθένεια ή ατύχημα

Χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν ανάγκη τη συγκεκριμένη παροχή λόγω του ότι η κοινωνική ασφάλιση δεν παρέχει καμία προστασία και εξασφάλιση εισοδήματος των συγκεκριμένων κατηγοριών ελευθέρων επαγγελματιών.
Εξασφαλίστε το οικογενειακό ή προσωπικό σας εισόδημα σε περίπτωση πρόσκαιρης ανικανότητας για  εργασία από ατύχημα ή ασθένεια.

 

Επιδόματα αποκατάστασης, εισοδήματος και κεφαλαίων

Απρόβλεπτα γεγονότα απειλούν την καθημερινότητα μας. Κάποια από αυτά μόνιμα άλλα προσωρινά.
Χάνοντας την ικανότητά μας να εργαστούμε χάνουμε δυστυχώς και την ικανότητά μας να ορίσουμε την ζωή μας.
Επηρεάζουμε και επιβαρύνουμε όχι μόνο το εαυτό μας αλλά και το περιβάλλον μας
Με  τα επιδόματα αποκατάστασης, εισοδήματος και κεφαλαίου, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ή να ελαφρύνουμε τις συνέπειες ενός ατυχήματος ή μιας ασθένειας.

Η Ionios New Agency προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα προστασίας προσωπικά και οικογενειακά.

 

Απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων λόγω μόνιμης ολικής ανικανότητας από ατύχημα η ασθένεια

Κάθε ασφαλισμένος που μεριμνά για την προστασία του εισοδήματος, της ζωής, της υγείας του ή της οικογένειας του, θέλει να γνωρίζει αν όλα αυτά θα μπορούν να συνεχιστούν ανεξάρτητα της κατάστασης στην οποία βρίσκεται.
Η παροχή της κάλυψης ΑΠΑ εξασφαλίζει ότι τα σχέδιά σας και η προστασία της οικογένειας σας θα συνεχίσουν ανεπηρέαστα. 
Απαλλάσει τον ασφαλισμένο ή τον συμβαλλόμενο από την υποχρέωση καταβολής ασφαλίστρων από ατύχημα ή ασθένεια.
Η κάλυψη αυτή όπως και κάποιες από τις παρακάτω είναι υψίστης σημασίας στην κλίμακα αξιολόγησης μας, τόσο για τους ασφαλισμένους όσο και για τις οικογένειές τους.

 

Εισόδημα λόγω μόνιμης ολικής ανικανότητας από ασθένεια η ατύχημα

Η παροχή της ΜΟΑ μας προστατεύει και μας διασφαλίζει οικονομικά σε περιπτώσεις που εξαιτίας κάποιου ατυχήματος ή ασθένειας χάσουμε την ικανότητά μας να παράγουμε εισόδημα από την εργασία μας.
Στην IONIOS New Agency θεωρούμε σχεδόν υποχρεωτικό να εντάσσεται η κάλυψη αυτή στα προγράμματα των πελατών μας.

 

Εισόδημα λόγω μόνιμης μερικής ανικανότητας από ασθένεια η ατύχημα

Η παροχή της ΜΜΑ μας προστατεύει και μας διασφαλίζει οικονομικά σε περίπτωση που εξαιτίας κάποιου ατυχήματος ή ασθένειας χάσουμε την ικανότητά μας να παράγουμε εισόδημα από την εργασία μας.

Νοσοκομειακά και χειρουργικά επιδόματα λόγω ασθένειας ή ατυχήματος

Τα απρόσμενα έξοδα και η σκληρή πραγματικότητα του τομέα υγείας, ενδέχεται μας δημιουργήσουν εκπλήξεις οικονομικά δυσάρεστες.
Με την παροχή του χειρουργικού επιδόματος, μπορούν να καλυφθούν κόστη και να διασφαλιστεί η ισορροπία του οικογενειακού προϋπολογισμού, αν πραγματοποιηθεί νοσηλεία σε ιδιωτικό ή σε κρατικό νοσοκομείο ή κλινική.

 

Απώλεια ζωής από ατύχημα η ασθένεια

Το σημαντικότερο αγαθό είναι η ίδια μας η  ζωή. Η απόλυτη προστασία της οικογένειας έρχεται από την διασφάλιση των οικονομικών συνεπειών. Η κάλυψη αυτή σας παρέχει τη δυνατότητα να προστατευτείτε από τις οικονομικές επιπτώσεις ενός θανάτου.
Ίσως η κορυφαία σε απαίτηση ανάγκη που επιλέγουν να ασφαλίσουν οι σύγχρονες κοινωνίες στην Ευρώπη και στην Αμερική.

 

Προστασία σοβαρών ασθενειών

Η Ionios New Agency επέλεξε από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες με τεχνογνωσία στη συγκεκριμένη παροχή που καλύπτουν μέχρι και 31 ασθένειες. Με την παροχή της συγκεκριμένης κάλυψης σε περίπτωση διάγνωσης μία από τις αναφερόμενες ασθένειες διασφαλίζετε την ρευστότητα που είναι απαραίτητη σε ανάλογες περιπτώσεις.

 

Προστασία δανειοληπτών από ατύχημα ή ασθένεια σε περίπτωση απώλειας ζωής ή μόνιμης ολικής ανικανότητας

Χιλιάδες νοικοκυριά και ελεύθεροι επαγγελματίες δανειοδοτήθηκαν από τράπεζες για να αγοράσουν ένα σπίτι, να ανακαινίσουν, να εξοπλίσουν ένα κατάστημα, να αγοράσουν μηχανήματα ή ένα εργαστήριο ή ένα ιατρείο κτλ.

Η Ionios New Agency στέκεται σε ένα τέτοιο ευαίσθητο θέμα και προτείνει η σημαντική αυτή κάλυψη να αγοραστεί από τον καθένα για να προστατευτεί η ατομική περιουσία και να μην διαταραχθεί η ζωή των άλλων.

Το κεφάλαιο κάλυψης ακολουθεί συνήθως την εξέλιξη του ανεξόφλητου κεφαλαίου του δανείου σας διασφαλίζοντας την αποπληρωμή του δανείου και των υποχρεώσεών σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν είναι σε θέση να το εξοφλήσει λόγω θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικανότητας.

 

Προσωπικό ατύχημα

Είναι μία από τις σημαντικότερες καλύψεις στην ασφαλιστική βιομηχανία και προσφέρεται συνήθως από το σύνολο των ασφαλιστικών εταιρειών. Είναι πολύ σημαντική ιδιαίτερα για συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελμάτων που έχουν υψηλή επικινδυνότητα καθώς και για ομάδες στον αθλητισμό.

Ionian news agency λόγω γενικότερα της υψηλής συχνότητας ατυχημάτων που συμβαίνουν στους ελληνικούς δρόμους προτείνει όλες οι κατηγορίες των ανθρώπων να έχουν τη συγκεκριμένη κάλυψη.είπε συγκεκριμένα η παροχή προσφέρεται σε πακέτα και έχει τις εξής καλύψεις:

 • Απώλεια ζωής από ατύχημα
 • Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα
 • Μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα
 • Απώλεια εισοδήματος από ατύχημα
 • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα και φυσιοθεραπείες από ατύχημα

Προγράμματα υγείας (συμπληρωματικά των ομαδικών ασφαλιστηρίων υγείας)

H Ionios New Agency με τεράστια τεχνογνωσία στην συμπληρωματική κάλυψη υγείας των ομαδικών συμβολαίων, που είναι ούτως ή άλλως και το προϊόν που την ανέδειξε από το 2000 και μετά λόγω του ότι έφερε την συγκεκριμένη παροχή, με τη μορφή που είναι μέχρι και σήμερα, εφαρμόζοντας την σε επίπεδο AFFINITY. Είναι επίσης η πιο διαδεδομένη κάλυψη στο εξωτερικό σε επίπεδο κάλυψης υγείας, καθώς λόγω του ότι τα ομαδικά συμβόλαια υγείας είναι πιο διαδεδομένα στις ανεπτυγμένες κοινωνίες και οι πολίτες αυτών τους δίνουν μεγάλη βαρύτητα.

Η συγκεκριμένη παροχή καλύπτει τον εργαζόμενο πέρα από αυτά που τον καλύπτει το ομαδικό του συμβόλαιο καθώς επίσης και την ολοκληρωμένη κάλυψη υγείας όταν αυτός συνταξιοδοτηθεί ή φύγει από την εταιρεία ανεξάρτητα από την κατάσταση της υγείας του.

 

Αποταμίευση

Η αποταμίευση είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για την ασφαλιστική βιομηχανία τόσο για την Ελλάδα όσο και για όλο τον κόσμο. Η αποταμίευση για την Ionios New Agency είναι θεσμός, είναι συνείδηση τρέχει στις φλέβες μας για αυτό επενδύουμε και θα επενδύσουμε πολύ σε όλες τις μορφές αποταμίευσης και σε όλα τα εργαλεία που υπάρχουν για να μεταλαμπαδεύσουμε και να καλλιεργήσουμε την αποταμίευση σε όλο τον κόσμο για τον τόσο ζωτικής σημασίας κλάδο.

Η αποταμίευση είναι συνείδηση και όχι πολυτέλεια, θεσπίζοντας ακόμα και ημέρα της αποταμίευσης που είναι η 31 Οκτωβρίου κάθε χρόνο. Έχουμε επιλέξει τα πιο ευέλικτα και αποδοτικά προγράμματα αποταμίευσης προσαρμόζοντας τα σε ανάγκες και σε target groups εξασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη του κόσμου.

 • Δημιουργία κεφάλαιου
 • Δημιουργία συμπληρωματικής σύνταξης
 • Άμεση σύνταξη
 • Οικονομική προστασία και δημιουργία κεφαλαίου
 • Πρόγραμμα σπουδών
 • Πρόγραμμα επαγγελματικής αποκατάστασης

 

Επένδυση

Η ασφαλιστική αγορά παρέχοντας αξιόλογες λύσεις μέσω των προϊόντων unit linked καθώς και μέσω των ΑΕΔΑΚ, τα οποια αν χρησιμοποιηθούν σωστά και με σωστό χρονικό ορίζοντα μπορούν σίγουρα να ανταγωνιστούν τις τραπεζικές καταθέσεις.

Στην Ionios New Agency οι επιλογές μας είναι πολλές και αξιόπιστες σε πολυεθνικούς οργανισμούς με τεράστια τεχνογνωσία στον χώρο των επενδύσεων.

Ομαδικά προγράμματα υγείας επιχειρήσεων

Η παραγωγικότητα μιας επιχείρησης βασίζεται στην υγεία των εργαζομένων της και στις συνθήκες εργασίας σήμερα, που οι βαθμοί της δουλειάς και ανταγωνισμός είναι πιο έντονοι από ποτέ.

Στην Ionios New Agency διαθέτουμε τις λύσεις εκείνες, λόγω της μεγάλης εμπειρίας και της τεχνογνωσίας που έχουμε τα τελευταία 30 χρόνια. Διαθέτουμε ομαδικά προγράμματα από 5 συμμετέχοντες και πάνω και διαμορφωμένα προγράμματα στα μέτρα του πελάτη.

 

Ομαδικά συνταξιοδοτικά

Τα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα των επιχειρήσεων αποτελούν πόλο έλξης για πολλά στελέχη καθώς είναι εργαλείο μεταγραφής πολλών στελεχών στο εξωτερικό και στην Ελλάδα.

Ας μην ξεχνάμε ότι η αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει την εποχή μας προκαλεί έντονη ανησυχία και αυξημένη πίεση στους εργαζόμενους οι οποίοι αποζητούν να εξασφαλίσουν το μέλλον και την οικογένειά τους.

Στην Ionios New Agency η φιλοσοφία συνάδει με τις σύγχρονες επιχειρήσεις και προετοιμαζόμαστε για το μέλλον τους έτσι ώστε να τους προσφέρουμε έξυπνες λύσεις για να έχουν ικανοποιημένους τους εργαζόμενους τους.

 

Επαγγελματική ανικανότητα

Η επαγγελματική μόνιμη ανικανότητα από ασθένεια η ατύχημα προκύπτει όταν ο επαγγελματίας δεν θα μπορεί να ασκήσει πότε στο μέλλον τον κύριο επάγγελμα το οποίο έχει δηλώσει. Για παράδειγμα ένας πιανίστας αν χάσει ένα δάχτυλο δεν θα μπορέσει ποτέ να ξαναπαίξει ή η πτητική ικανότητα ενός πιλότου.

Στην Ionios New Agency εστιάζουμε σε ανάγκες πελατών μας για να προσφέρουμε όλες τις λύσεις που χρειάζονται έτσι ώστε να μην αλλάξει το στάτους του βιοτικού τους επιπέδου.

CALL ME BACK  Συμπληρώστε τα στοιχεία της παρακάτω φόρμας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα.